Ystad


 • Ystad - upptäck en levande historia i en medeltida köpstad.

  Ingen stad i Norden och få i Europa kan visa upp en så komplett bild av
  svunnen miljö som Ystad med sina drygt 300 korsvirkeshus.


  gata i ystad


  Turism

  Skånska traditioner, som vi värnar särskilt om, är ålagillet och Mårten Gås,
  men vi älskar naturligtvis också vår skånska ”äggakaga”, den stekta sillen och spettkakan.

  Restaurangerna fungerar som våra ambassadörer för den skånska maten.
  Matupplevelserna ska förmedla både nytänkande och en genuin skånsk mattradition.
  De flesta av restaurangerna använder råvaror som i möjligaste mån är lokalproducerade.
  Det ger en naturlig länk från jord till bord och värnar om den skånska mattraditionen.


  Det finns ett stort och varierande utbud av olika aktiviteter, mytomspunna och intressanta besöksmål liksom kulturupplevelser - för hela familjen.
  Ta en promenad på stranden eller i skogen - ingen annanstans i vårt land torde detta vara mer självklart,
  med tanke på att Ystads 40 km långa kuststräcka består av härliga sandstränder som lockar hela året.
  Strax öster om staden ligger Ystads Sandskog. Skogen anlades på inrådan av Carl von Linné, för att skydda staden mot sandstormar.
  Stranden med sina långa badbryggor uppskattas av många. Här finns också den långa strandpromenaden med pittoreska badhytter, som ger Ystad en närmast sydeuropeisk badortskänsla.

  ystad saltsjöbad strand i ystad

  Ystad lockar som bekant mängder av besökare.
  Många är de som vill upptäcka Ystads alla pärlor och smultronställen.
  Det finns mängder av olika evenemang och aktiviteter som finns att ta del av!
  För att se de olika evenemang som Ystad bjuder på klicka här.
  Historia

  1200-talet - stadens äldsta byggnad och en av Skånes äldsta tegelkyrkor, S:ta Maria kyrka byggdes.
  Ystad nämns för första gången i litteraturen 1244 när konung Erik och hans broder Abel besökte staden.
  Gråbrödraklostret grundades av Fransis-canerorden 1267 efter ett ärkebiskopligt intrigspel då kyrkan och kungamakten låg i strid med varandra.
  Ystad fortsatte dock att vara en kunglig stad, vilket i viss mån bekräftas av sigillet med lejonet som heraldisk figur.

  ystad under 1200talet

  1300-talet - hansatiden präglade livet i staden och Ystad tillhörde periodvis svenska riket.
  Unionsdrottning Magaretha besökte staden 1387 och bodde i det delvis färdigbyggda Gråbrödraklostret.

  1400-talet - Den södra delen av Skandinaviens äldst bevarade korsvirkeshus, Pilgrändshuset, byggdes 1480 och det fyrlängade Gråbrödraklostret stod klart.
  På Stortorget fanns fyra brunnar och en rådstuga med tillhörande ölstuga i källaren.

  ystad under 1400talet

  1500-talet - Flera idag bevarade hus i staden byggdes under denna tid: Latinskolan, Brahehuset och Birgittahuset,
  tre betydande stenhus med trappgavlar, Änglahuset och Kemnerska gården.
  Rådhuset, med stadens arkiv, brändes ner av svenskarna 1569.
  S:t Nicolai kyrka på Stora Östergatan revs 1572 och resterna användes för att bygga upp Gamla Rådhuset på Stortorget.

  1600-talet - Ystad blev exporthamn i stor skala för oxar. Oxarna samlades på Packartorget, framför nuvarande Hotell Continental innan de las-tades på fartygen.
  Mariakyrkans torn rasade 1648.
  Ystad blev svensk stad 1658 och hade då ca 2 000 inv. Postjakterna mellan Ystad och Stralsund startade.

  1700-talet - Mariakyrkans torn byggdes upp och har än idag kvar samma utseende.
  Karl XII besökte och bodde i staden vid flera tillfällen på väg till och på väg hem från sina resor i Europa.
  Stadsportarna behölls men trästaketet runt staden ersattes av en vall som avskärmning.

  ystad under 1700talet
  1800-talet - Napoleons Östersjöblockad innebar ett stort uppsving för Ystads handel genom smugglingen.
  Många köpmän blev rika och detta visade man genom att låta uppföra stora privata hus, bl a Hembergs hus, Siriushuset och Nya Rådhuset.
  Skeppsbron var en centralpunkt i Ystads historia och en hamn började att anläggas med stenpirer som skydd i början av 1800-talet.
  Teatern på Stortorget brann ner och ersattes 1894 av en ny teaterbyggnad vid Sjömansgatan. Den är idag en av Sveriges bäst bevarade teatrar.

  1900-talet - Ystads Fornminnesförening bildades 1907 då klostret ”räddades” åt eftervärlden.
  1936 arrangerade Ystad den över hela världen omtalade utställningen ”Fritiden”.
  Staden fick ett konstmuseum och man anlade lekplatser och cykelstråk.
  Korsvirkesstaden blev Fritidsstaden.

  2000-talet - Efter att ha varit en av filmens pionjärstäder i Sverige vid förra sekelskiftet, återtar nu Ystad sin plats som filmstad.
  2004 etableras Ystad Studios på delar av det nedlagda regementets områden.
  Sats-ningen innebär att ett av landets tre film-centrum nu finns i staden.
  Som pricken över i:et finns här också Biografteatern Scala; Sveriges äldsta biograf, restaurerad till originalskick, med modern teknik.  ystad studios 2000talet

  Natur

  I Ystads kommun finns många områden med mycket höga naturvärden,
  både i ett kommunalt, regionalt skånskt, nationellt och internationellt perspektiv.


  Landskapet i kommunen omfattas av bland annat en lång kuststräcka med fina, vidsträckta stränder, mycket tilltalande kuperat backlandskap,
  Kåsebergaåsen med betesmark i öster och gamla naturbetesmarker med många småvatten och intressant flora i Baldringetrakten.

  ystad kåseberga


  © Selma Hadzic 2016